Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Chojniku

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Chojniku

Dnia 28 maja 2022 roku w Chojniku został powołany przez biskupa Andrzeja Jeża Parafialny Oddział Akcji Katolickiej. Stowarzyszenie to powstało z inicjatywy księdza proboszcza Krzysztofa Mirka, który zauważył, że w naszej parafii są ludzie, którzy mogą coś dobrego zdziałać. Akcja Katolicka to stowarzyszenie katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie bezpośrednio współpracują z hierarchią kościelną, realizując ogólny cel apostolskiego Kościoła. Obecnie nasze stowarzyszenie liczy 15 członków formalnie zarejestrowanych. Asystentem parafialnym jest nasz ksiądz proboszcz Krzysztof Mirek, prezesem Marta Nalepka-Solarz. Jesteśmy stowarzyszeniem otwartym, każdy parafianin, który chciałby wesprzeć działania Akcji Katolickiej, może do nas przyjść i zostać członkiem Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Staż kandydata Akcji Katolickiej trwa 1 rok. W tym czasie kandydat jest członkiem AK wspierającym. Po roku otrzymuje legitymację członkowską. Działalność AK w parafii polega na modlitwie i formacji członków AK. Są to comiesięczne spotkania, na których omawia się sprawy parafialne, sprawy dotyczące sytuacji Kościoła w kraju i na świecie, ponadto uczestnictwo we mszy świętej, uroczystościach religijnych i patriotycznych na terenie parafii i diecezji, udział w dniach skupienia członków AK i rekolekcjach, udział i organizowanie pielgrzymek pieszych i autokarowych. Jak wszystkim wiadomo pielgrzymki w naszej parafii były już organizowane. Akcja Katolicka może prowadzić także działalność charytatywną, uczestnicząc w akcjach pomocy na rzecz potrzebujących, wspierać inne organizacje np. CARITAS. Nie można także pominąć pracy społecznej Akcji Katolickiej na rzecz parafii. Polega ona na braniu czynnego udziału w uroczystościach religijnych. Można tu wymienić udział naszego chóru parafialnego w uroczystościach podczas poświęcenia placu oraz wykonanie ołtarza polowego a także pomoc w przygotowaniu liturgii na tę okoliczność. Członkowie AK w Chojniku wzięli również udział w zorganizowaniu Drogi Krzyżowej plenerowej w kwietniu. Akcja Katolicka może działać na wielu płaszczyznach. Chcielibyśmy wspierać księdza proboszcza w sprawach organizacyjnych i technicznych w dziele budowy naszej świątyniparafialnej. Planujemy organizować i będziemy indywidualnie uczestniczyć w adoracjach Najświętszego Sakramentu w naszym kościele. Chcemy ożywić nasze życie religijne w parafii oraz wzbudzić zainteresowanie działalnością Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej wśród parafian. Będziemy z godnością pełnić tą zaszczytną funkcję. Wszystkich, którzy chcieliby nas wspierać swoimi pomysłami, czy pracą zapraszamy. Niech nam towarzyszą słowa J.P II „Nie lękajcie się trudu doświadczeń!”

Marta Nalepka-Solarz