KontaktAdres kościoła

Chojnik 186, 33-180 Gromnik


Zarządca cmentarza

Opiekę nad cmentarzem sprawuje firma Angelus z Tuchowa Pana Andrzeja Skrężyny. Numer telefonu 696 207 826 .


Numer telefonu

+48 514 604 103
(najlepiej dzwonić rano lub wieczorem)


Adres plebani

Chojnik 270, 33-180 Gromnik


Numer konta bankowego

84 8589 0006 0210 0250 5555 0001