Nowy Ośrodek Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ – 15.10.2023 r.

Nowy Ośrodek Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ - 15.10.2023 r.

“I powiedzą w owym dniu: Oto nasz Bóg, Ten, któremu
zaufaliśmy, że nas wybawi; oto Pan, w którym złożyliśmy
naszą ufność; cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia!
Albowiem ręka Pana spocznie na tej górze.”

W dniu 15 października 2023 – Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Chojniku, przeżywała podniosłą uroczystość – wmurowania Kamienia Węgielnego w budującym się na wzniesieniu nowym kościele parafialnym – pod wezwaniem Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. Wmurowania i poświęcenia tego aktu, dokonał – w obecności księdza proboszcza i wielu przybyłych na tą uroczystość kapłanów – Biskup Pomocniczy Diecezji Tarnowskiej – Ks. Stanisław Salaterski.

Uroczystość rozpoczęli modlitwą różańcową i śpiewem pieśni religijnych, zgromadzeni pod gołym niebem parafianie siedząc na ławkach ustawionych na placu budowy, przed wejściem do nowego kościoła. W wejściu tym, pod chórem, przygotowany był do sprawowania Mszy św. ołtarz polowy, gdyż nad murami kościoła nie ma jeszcze dachu.

Centralnie przed ołtarzem umieszczony był nowy, drewniany Krzyż Misyjny z pięknie wyrzeźbioną figurą Jezusa Miłosiernego, który witał wszystkich przybyłych na tą uroczystość. Po prawej stronie krzyża przed wejściem, towarzyszyła mu w ustawionym na sztalugach obrazie Matka Boża Częstochowska – patronka tej parafii, a po lewej stronie, także w obrazie na sztalugach – Bł Ks. Jerzy Popiełuszko – pod którego wezwaniem jest wznoszony ten kościół.

Mszę św. rozpoczęło wejście uroczystej procesji liturgicznej, z udziałem Służby Liturgicznej idącej za krzyżem, pocztów sztandarowych – młodzieży z miejscowej szkoły, przedstawicieli Akcji Katolickiej, druchów z miejscowej OSP i reprezentujący Diecezjalną Straż Honorową poczet sztandarowy z Parafii Miłosierdzia w Woli Rzędzińskiej k. Tarnowa. Po wejściu procesji, przywitania księdza biskupa, kapłanów i zgromadzonego ludu z tej parafii i gości – dokonał proboszcz tej parafii – ks. Krzysztof Mirek. Przypomniał on w kilku zdaniach historię tej parafii – po czym poprosił księdza biskupa Stanisława o poświęcenie i wmurowanie Kamienia Węgielnego pod tą świątynię, a także o poświęcenie Krzyża Misyjnego – upamiętniającego Jubileusz 40-lecia istnienia tej parafii.

Przed wmurowaniem Kamienia Węgielnego, została odczytana wobec wszystkich jego treść, po czym ksiądz biskup osobiście ten Akt zamknął, włożył do niszy i zamurował go. Następnie parafianie przymocowali na tym miejscu pamiątkową tablicę symbolizującą Kamień Węgielny pod tą przepiękną świątynię – choć jeszcze w stanie surowym, ale już budząca dumę i szacunek parafian.

Mszę św. której przewodniczył ksiądz biskup Stanisław razem z nim, sprawował proboszcz ks. Krzysztof Mirek i proboszcz parafii Jezusa Miłosiernego i Św, Andrzeja Apostoła w Ciężkowicach ks. prałat Jan Zając – Dziekan Dekanatu Ciężkowice, do którego należy parafia Chojnik. We Mszy św. którą pięknym śpiewem ubogacał miejscowy chór parafialny, brali udział także kapłani, którzy przybyli z okolicznych parafii.

Po Komunii św. nastąpił bardzo uroczysty moment – zawiązania wspólnoty Straży Honorowej w tej parafii i przyjęcia członków w jej szeregi. Powołania do życia tej wspólnoty i przyjęcia członków, dokonał ksiądz biskup Stanisław – według Ceremoniału Strażowego – przyjmując od kandydatów na członków – wypowiadany przez nich Akt Zaciągnięcia do Straży Honorowej i poświęcając medaliki strażowe, które wręczył wraz z Dyplomami Członkowskimi wszystkim przyjętym, a na koniec osobiście założył na szyję taki medalik ks. proboszczowi – gdyż jako inicjator założenia tej wspólnoty – sam także wstąpił w jej szeregi. Ogółem nowa wspólnota arcybractwa Straży Honorowej w Chojniku liczy 12 osób z ks. proboszczem Krzysztofem na czele – jako jej Opiekunem.

Na zakończenie uroczystości, przedstawiciele Rady Duszpasterskiej wręczyli kwiaty i złożyli księdzu biskupowi serdeczne podziękowania za obecność na tej uroczystości, przewodniczenie Mszy św., wmurowania Kamienia Węgielnego i wszelkie dobro jakie dokonało się przez jego posługę w tej parafii. W odpowiedzi ksiądz biskup udzielił wszystkim zebranym na tej Mszy św. swego pasterskiego, uroczystego błogosławieństwa.

To historyczne i podniosłe wydarzenie dla parafii MB Częstochowskiej w Chojniku, na które jej parafianie czekali 40 lat, nie zakończyło się na tej duchowej uczcie jaką była uroczysta Eucharystia, lecz także na pięknej uczcie dla ciała – zorganizowanej w pobliskiej remizie OSP, gdzie parafianie przygotowali smaczny obiad, kawę ciasta i napoje dla uczestników tej uroczystości, na który zapraszał ks. proboszcz i organizatorzy.

Po obiedzie, siedząc przy kawie, wszyscy wysłuchali krótkiej historii tej parafii i okoliczności podjęcia decyzji o budowie kościoła – którą przedstawił ks. proboszcz Krzysztof. Inspiracją do tej myśli, aby podjąć tak wielki trud dla całej parafii, było zalecenie księdza biskupa Stanisława podczas wizytacji kanonicznej w tej parafii, aby rozważyć możliwość budowy nowego kościoła. Ksiądz proboszcz, który objął parafię w Chojniku latem 2020 roku, wraz z Radą Duszpasterską przedyskutowali ten pomysł i zalecenie księdza biskupa i odważnie podjęli decyzję o budowie tego kościoła, o którym marzyło większość parafian. Następnie były podziękowania księdzu biskupowi, obecnym kapłanom, wykonawcy, prowadzącym nadzór i budowę kościoła parafianom, ofiarodawcom i wszystkim zaangażowanym w to dzieło. Na koniec uroczystego spotkania na obiedzie, spotkałem się z zelatorką nowej wspólnoty Straży Honorowej – panią Martą Nalepką Solarz – wymieniliśmy się spostrzeżeniami z tego wydarzenia i przekazaliśmy sobie dane kontaktowe aby rozwijała się nasza współpraca zelatorska i kontakt z ośrodkiem w przyszłości. Historia powstania tego ośrodka jest bardzo ciekawa i świadczy o przysłowiowym “Palcu Bożym”- w jego powstaniu. Otóż parafia w Chojniku jest rodzinną parafią naszej gorliwej zelatorki Doroty Hadas – Augustyn, z inicjatywy której powstał Ośrodek Straży Honorowej w parafii Św. Stanisława Kostki w Tarnowie. Będąc w swoim domu rodzinnym w Chojniku, spotkała księdza proboszcza Krzysztofa Mirka i rozmawiając o budowie nowego kościoła i zbliżającym się Jubileuszu 40-lecia parafii oraz uroczystym wmurowania Kamienia Węgielnego – zaproponowała mu założenie Straży Honorowej w tej parafii. Ksiądz proboszcz zaakceptował ten pomysł ale trochę się obawiał, czy nie jest za mało czasu aby to wszystko dograć tak, by połączyć powstanie tej wspólnoty z planowaną uroczystością. Pani Dorota jednak stanęła na wysokości zadania i znalazła chętnych do wstąpienia w szeregi Straży Honorowej. Razem z panią Martą przygotowały wszystko na tą uroczystość – oprawiony Zegar Strażowy – który biskup poświęcił, medaliki Strażowe i Dyplomy Członkowskie dla wszystkich przyjętych członków.

Wszystkim tym pracom, staraniom i organizacji tej uroczystości wyraźnie towarzyszyło błogosławieństwo Boże. Lud wierny, pracowity, hojny i dobrego serca wszystko wspólnymi siłami dał radę przygotować. Znaleźli się wśród nich także tacy, którzy nie tylko angażowali się w budowę świątyni materialnej, ale włączyli się także na stałe w budowę świątyni duchowej – obierając sobie Godzinę Obecności i trwania przy Sercu Jezusa, a piękny tego przykład dał im ksiądz proboszcz – podejmując decyzję o utworzeniu tej wspólnoty i wstępując także do niej jako pierwszy.

O tym błogosławieństwie dla tej parafii, teraz i w przyszłości, mówi wyraźnie i w sposób proroczy – Słowo Boże z Liturgii Słowa przeznaczonej na ten dzień:

  • I czyt. (Iz 25, 6-10a),
  • Psalm (Ps 23 (22), 1b-3a. 3b-4. 5. 6 (R.: por. 6cd))
  • II czyt. (Iz 25, 6-10a),
  • Ewangelia (Mt 22, 1-14).

Słowo to mówi, że Pan Zastępów na tej górze na której stanął Kościół – Świątynia Pana – przygotuje dla wszystkich ucztę najwspanialszą – z najwyborniejszych i najlepszych napojów i pokarmów – czyli chleb i wino – Ciało i Krew – Eucharystię. W tej Świątyni zedrze zasłonę z twarzy wszystkich i ukaże ich prawdziwe oblicze w Sakramencie Pokuty – oczyszczając, zbawi nakarmi i napoi.

W tej Świątyni pocieszy każdego stroskanego, zapłakanego – pocieszy i usprawiedliwi – poprzez Miłosierdzie – poprzez Miłość Swego Serca – zbawi każdą duszę która Mu zaufała – wybawi z czyśćca dusze zmarłych – poprzez Msze św. odprawiane za nich w tej Świątyni – aby wszyscy się cieszyli i radowali ze zbawienia. Te wszystkie Boże cuda będą się działy w tej nowej Świątyni – “Albowiem ręka Pana spocznie na tej górze”. A z chwilą konsekracji – tej Świątyni – będzie ona Jego własnością i będzie On bronił jej jako Swej Chwały i tych wszystkich którzy tu przyjdą: “Albowiem Chwałą Boga jest człowiek żywy”. Niepodobną i niemożliwą rzeczą bowiem jest – aby w czasach profanacji i burzenia świątyń, przeznaczania ich na kina, sklepy i magazyny – tych którzy budują nową świątynię w której chcą czcić Boga, Jego Serce i Matkę Bożą – On ich opuścił i nie błogosławił im.

Autor: Zelator Diecezjalny Straży Honorowej – Tomasz Felczyński