Kolęda misyjna – 2023r.

Tuż po Świętach Bożego Narodzenia 28.12.2023 roku nasze domy odwiedzili kolędnicy misyjni. W
kolędzie wzięło udział 42 dzieci ze szkoły podstawowej oraz młodzież ze szkół starszych. Udało się
utworzyć 10 grup kolędniczych, nad którymi sprawowało pieczę 10 opiekunów. Dzieci wraz z
opiekunami dzielnie przemierzały ulice wsi, aby zebrać środki na wsparcie biednych krajów w Afryce.
Udało się pozyskać imponującą kwotę 9607 zł. i 10 euro. Jesteśmy wdzięczni wszystkim mieszkańcom
za życzliwe przyjęcie kolędników misyjnych i za złożenie ofiar do puszek. Dzieci zostały także
nagrodzone za ich trud kolędowania słodyczami, za co też bardzo dziękujemy.